STRONA GŁÓWNA
O NAS
KALENDARIUM
SŁOWNIK MIEJSCOWOŚCI
SŁOWNIK DLA KOLEKCJONERÓW
GRUBY ZWIERZ
POMORZE 1945
KONTAKT
zamek
SŁOWNIK DLA KOLEKCJONERÓW


Słownik niemiecko-polski zawiera zarówno pojęcia z zakresu przydatnego kolekcjonerom militariów jak również z zakresu szeroko rozumianej wojskowości. Słownik będzie systematycznie wzbogacany o nowe pojęcia. Część wyrazów nie posiada bezpośrednich odpowiedników w języku polskim, dlatego też ich wersja polska jest możliwie wiernym odzwierciedleniem zawartości semantycznej wyrazu niemieckiego. Rzeczowniki podane są wraz z rodzajem gramatycznym, sufiksem w Genitiv‘ie i liczbą mnogą.
© Andrzej Mażul-Guty 

abkommandieren odkomenderować
Ablösung, f -en luzowanie
abriegeln odciąć, odcinać
Abschnitt, m -(e)s, -e odcinek, rubież
Abschnittkommando, n -s, -s dowódctwo odcinka
Absetzer, m -s, - nadzorujący skoki spadochronowe
Absetzplatz, m -es, -...plätze zrzutowisko
Absetzraum, m -(e)s, -...räume rejon zrzutowisk
Absichtspfeil, m -(e)s, -e strzałka na mapie pokazująca zamiar taktyczny
Abzug, m -(e)s, Abzüge spust
Abzugsbügel, m -s, - kabłąk
Abzugsfeder, f -n sprężyna spustu
Abzugshaken, m -s, - spust
Abzugshebel, m -s, - zaczep kurka
Abzugsleiste, f -n szyna spustowa
Abzugsstift, m -(e)s, -e kołek spustu
Alarmbefehl, m -(e)s, -e rozkaz alarmowy
Alarmbereitschaft, f -en gotowość dyspozycyjna
Alarmtruppe, f -n pododdział, oddział alarmowy
Anfangsgeschwindigkeit, f -en prędkość początkowa
angreifen atakować, nacierać
Angreifer, m -(e)s, - atakujący, nacierający, agresor
Angriff, m -s, -e natarcie, atak, napaść, uderzenie
Angriffsachse, f -n oś natarcia 
Angriffskrieg, m -(e)s, -e wojna zaczepna
Angriffspunkt, m -(e)s, -e miejsce ataku, uderzenia
Angriffsschwung, m -(e)s, -...schwünge impet natarcia
Angriffstaktik, f -en taktyka ataku 
Angriffswaffe, f -en broń zaczepna
Angriffsziel, n -(e)s, -e cel natarcia, ataku
Ankertaumine, f -n mina kotwiczna
Anmarsch, m -(e)s, -...märsche podejście, rozwinięcie
Anschlusspunkt, m -(e)s, -e punkt kontaktowy, styk oddziałów
Armee, f -n armia, siły zbrojne
Armeekorps, n korpus armijny 
Armeesattel, m -s, -...sättel siodło wojskowe
Artillerierichtkreis, m -es, -e busola artyleryjska
auffangen odpierać, przejmować, wyłapywać (atak przeciwnika)
Auffrischung, f -en odtworzenie zdolności, odświeżenie
aufgesessen kämpfen - walczyć na wozach bojowych, bez spieszania
Aufklärung, f -en rozpoznanie
Aufklärungsmittel, n -s, - (najczęściej l.mn.) siły i środki rozpoznania
Aufklärungsplan, m -(e)s, -...pläne plan rozpoznania
Aufklärungstruppe, f -n oddział rozpoznania
Aufklärungsziel, n -(e)s, -e obiekt rozpoznania
Aufmarsch, m -(e)s, -...märsche rozwinięcie
Aufnahme, f - n zabezpieczenie wyjścia z walki
Aufnahmelinie, f - n linia dowodzenia ustalana podczas zabezpieczenia wyjścia z walki
Aufnahmestellung, f -en pozycja zabezpieczenia wyjścia z walki
Aufnahmetruppe, f -n oddział zabezpieczający wyjście z walki
Aufschiebeschlaufe, f -en szlufka dodatkowa
aufstellen - wystawić (oddział)
Ausbruch, m -(e)s, -Ausbrüche wyjście z okrążenia
Ausgangsstellung, f stanowisko wyjściowe
Ausgehanzug, m -(e)s, ...anzüge mundur wyjściowy
Ausrüstung, f -en wyposażenie
ausweichen oderwanie się od nieprzyjaciela
Auszieher, m -s, - wyciąg
Auszieherfeder, f -n sprężyna wyciągu
Bajonett, n -(e)s, -e bagnet
Bandenkampfabzeichen, n -s, - Odznaka za Walkę z Bandami
Bataillon, n -s, -e batalion
Batterie, f -n bateria (artylerii)
Batteriechef, m -s, -s dowódca baterii
Befehl, m -(e)s, -e rozkaz
Befehlshaber, m -s, - dowódca szczebla operacyjnego i strategicznego
Befestigung, f -en umocnienie, fotyfikacja
Behälter, m -s, - pojemnik, kontener
Behelfsinstandsetzung, f -en remont polowy (prowizoryczny)
bekämpfen - zwalczać
Bekleidungssack, m -(e)s, ...säcke torba na ubranie
beleuchten - oświetlać
Beobachter, m -s, - obserwator
Beobachtung, f -en obserwacja
Bereitschaft, f - en gotowość
Bereitstellung, f -en przygotowanie, rozwijanie
Bereitstellungsraum, m -(e)s, -...räume rejon rozwinięcia
bergen - ewakuować
Bergmütze, f -n czapka polowa oddziałów górskich
Bergungspanzer, m -s, - czołg ratowniczy
Beschlag, m -(e)s, - Beschläge okucie, osprzęt
Besatzung, f -en załoga
Beschuss, m -es ostrzał
Betriebsstoff, m -(e)s, -e materiał pędny 
Beutesammellager, n -s, - skład zdobyczy wojennych
Bewachung, f - en ochrona
bewaffnet - uzbrojony
beziehen zajmować (stanowiska)
binden - wiązać
Bleikappenmine, f -n mina galwaniczno-uderzeniowa
Blindgänger, m -s, - niewypał
Blinkgerät, n -(e)s, -e sygnalizator świetlny migowy
Bodenplatte, f płyta oporowa moździerza
Bombenabwurf, m -(e)s, -...würfe bombardowanie
Bombenzielfernrohr, n -(e)s, - optyczny celownik bombardierski
Bomber, m -s, - samolot bombowy
Bonennetzsperre, f -n zagroda sieciowa
Brigade, f -n brygada
Brotbeutel, m -s, - chlebak
Brückenkopf, m -(e)s, -...köpfe przyczółek 
Brustwehr, f -en przedpiersie
Dauerfeuer, n -s, - ogień ciągły
Deckung, f -en ukrycie
Depot, n -s, -s magazyn, skład
Desertion, f -en dezercja
Detonation, f -en detonacja
Dienstanzug, m -(e)s, ...anzüge mundur służbowy
kleiner ~ mały mundur służbowy
Dienstglas, n -es, -...gläser lornetka polowa
Behälter für ~ futerał na lornetkę polową
Dienstgrad, m -(e)s, -e stopień służbowy
Dienstgradabzeichen, n -s, - oznaka stopnia służbowego
Dienstmantel, m -s, ...mäntel płaszcz służbowy
Dienststelle, f -n instytucja, placówka (wojskowa)
Dienstvorschrift, f -en regulamin
Division, f -en dywizja
Divisionskommandeur, m -s, - dowódca dywizji
Divisionsstab, m -(e)s, ...stäbe stab dywizji
Doppeldecker, m -s, - dwupłat
Drall, m -(e)s, -e gwint (lufy)
Dreibein, n -es, -e trójnóg
Drillichanzug, m -(e)s, ...anzüge drelich, mundur roboczy
Durchbruch, m -(e)s, -...brüche przełamanie
Durchfahrtstelle, f -en miejsce przejazdu
durchkämmen - przeczesywać
Durchschleusungsstelle, f -en Punkt Obsługi Umundurowania
durchstoßen przebić się
Eihandgranate, f -n granat zaczepny „jajko“
Einberufung, f -en powołanie
Einbruch, m -(e)s, -...brüche włamanie
Eindecker, m -s, - jednopłat
Einheit, f -en pododdział
Einheitsausrüstung, f -e ekwipunek uniwersalny
Einheitsfeldmütze, f -n furażerka standardowa, czapka ogólnowojskowa
einkesseln zamknąć w kotle
einrücken wkroczyć
Einsatz, m -es, -...sätze działanie, użycie
Einsatzbereitschaft, f -en gotowość do działań
Einsatzgebiet, n -(e)s, -e obszar działań
Einsatzhafen, m -s, ...häfen lotnisko polowe
Einsatzraum, m -(e)s, -...räume rejon działania przydzielony wojskom
Einschließung, f -en okrążenie
einsickern - przenikać
Einstossflammenwerfer, m -s, - jednorazowy miotacz ognia
Einzelfeuer, n -s, - ogień pojedynczy 
Entfaltung, f -en rozczłonkowanie, rozwinięcie szyku
Entfernungsmesser, m -s, - dalmierz
Entsatz, m -es, -...sätze odblokowanie
entsetzen odblokować
Ergänzung, f -en uzupełnienie
Erkennungsmarke, f -en znak rozpoznawczy, „nieśmiertelnik”
Erkundung, f -en rozpoznanie terenu, rekonesans
erreichen - osiągnąć
Ersatzeinheit, f -en pododdział zapasowy
Ersatzheer, n -(e)s, -e Armia Zapasowa
Ersatzstücketasche, f -en torba na części zamienne do karabinu maszynowego
erwidern odpowiedzieć (ogniem)
Essbesteck, n -(e)s, -e niezbędnik, sztućce
Fahnenflucht, f -en dezercja
Fahrerluke, f -n właz mechanika-kierowcy (czołgu)
Fallschirm, m -(e)s, -e spadochron
Fallschirmjäger, m -s, - spadochroniarz
Fallschirmschützenabzeichen, n -s, - odznaka spadochronowa
Faustriemen, m -s, - temblak dla kawalerii
Fahnenflucht, f (o.Pl) dezercja
Fahnenjunker, m -s, - podchorąży
Feind, m -(e)s, -e wróg, nieprzyjaciel
Feindberührung, f -en styczność z nieprzyjacielem
feindlich wrogie, nieprzyjacielskie 
Feldartillerie, f -n artyleria polowa
Feldausrüstung, f -en ekwipunek polowy
Feldbefestigung, f -en umocnienie polowe
Feldbinde, f -n szarfa oficerska
Feldbluse, f -n kurtka polowa
~ mit Vorstoßen kurtka z wypustkami
Feldersatztruppenteil, m -es, -e jednostka zapasowa 
Feldfernsprecher, m -s, - aparat telefoniczny polowy
Feldflasche, f -en manierka
Feldgendarmerie, f (o.Pl.) żandarmeria polowa
Feldheer, n -(e)s, -e Armia Polowa
Feldinstandsetzung, f -en remont polowy
Feldinstandsetzungspunkt, m -(e)s, -e polowy punkt remontowy
Feldjäger, m -s, - żołnierz żandarmerii polowej
Feldjägerstreife, f -n patrol żandarmerii polowej
Feldjägertruppe, f -n żandarmeria polowa
Feldküche, f -n kuchnia polowa
Feldmütze, f -n czapka polowa
Feldlazarett, n -(e)s, -e szpital polowy
Feldportion, f -en racja polowa
Feldpost, f - en poczta polowa
Feldration, f -en racja polowa dla zwierząt
Feldstecher, m -s, - lornetka polowa
Feldtaschenlampe, f -n kieszonkowa lampka polowa
Feldzug, m -(e)s, ...züge kampania
Fernglas, n -es, ...gläser lornetka
Fernmeldeanschlußstelle, f -n węzeł łączności
Fernmeldestelle, f -n placówka łączności
Fernmeldetruppe, f -n wojska łączności
Fernschreiber, m -s, - dalekopis
Fernsprechtornister, m -s, - tornister na radiostację
Fernzündungsmine, f -n mina niekontaktowa
Fettdose, f -en pojemnik na tłuszcz 
Feuer, n -s, - ogień
Feueranforderung, f -en żądanie ognia
Feuerauftrag, m -(e)s, ...aufträge zadanie artylerii
Feuerbereitschaft, f -en gotowość ogniowa
feuerbereit gotowy do otwarcia ognia
Feuererlaubnis, f -se zezwolenie na otwarcie ognia
Feuergefecht, n -(e)s, -e walka ogniowa
Feuerkampf, m -(e)s, ...kämpfe walka ogniowa
Feuerkraft, f (o.Pl) siła ognia
Feuerleitung, f -en kierowanie ogniem
Feuerpause, f -n przerwa ogniowa
Feuerschutz, m -es, -e osłona ogniowa
Feuerstellung, f -en stanowisko ogniowe
Feuerüberfall, m -(e)s, -...fälle nawała ogniowa
Feuerunterstützung, f -en wsparcie ogniowe
Feuervorbereitung, f -en ogniowe przygotowanie natarcia
Filzschuh, m -(e)s, -e but filcowy
Flak, f - skrót od: Flugabwehrkanone; artyleria przeciwlotnicza
Flakbatterie, f -n bateria przeciwlotnicza
Flakkreuzer, m -s, - krążownik przeciwlotniczy
Flammenwerfer, m -s, - miotacz ognia
Flanke, f -n flanka, skrzydło
Flankenangriff m -s, -e atak ze skrzydła
Fleischbüchse, f -n konserwa mięsna
Fliegerhorst, m -(e)s, -e lotnisko wojskowe
Flugabwehr, f - obrona przeciwlotnicza
Flugabwehrkanone, f -n armata przeciwlotnicza
Flugplatz, m -(e)s, -plätze lotnisko
Flugzeug, n -(e)s, -e samolot
Flugzeugträger, m -s, - lotniskowiec
Flügelmann, m -(e)s, ...männer skrzydłowy
freiwillig ochotniczo
Freiwillige, m -n, -n ochotnik
Front, f -en front
Frontalangriff, m -(e)s, -e atak frontalny
Frontdienst, m -(e)s, -e służba frontowa
Führer, m -s, - dowódca
Führung, f -en dowodzenie, dowództwo
Führungsebene, f -n szczebel dowodzenia
Funker, m -s, - radiotelegrafista
Funkmessstation, f -n stacja radiolokacyjna
Funktrupp, m -s, -s oddział łączności radiowej
Fusstruppe, f -n oddział pieszy
Gamasche, f -n opinacz
Leder~ opinacz skórzany
Stoff~ opinacz z materiału
garnisonsverwendungsfähig zdolny do służby garnizonowej
Gasmaske, f -en maska przeciwgazowa
Tragbüchse für ~ pojemnik do przenoszenia maski przeciwgazowej
Gasplane, f -en płachta przeciwgazowa
Gasschutzgerätepark, m -s, -s Składnica Sprzętu Chemicznego
Gebiet, n -(e)s, -e obszar
Gebirgsjäger, m -s, - strzelec górski
Gefecht, n -(e)s, -e walka, bój
Gefechtsaufklärung, f -en rozpoznanie bojowe
Gefechtsbefehl, m -(e)s, -e rozkaz bojowy
Gefechtsbereitschaft, f -en gotowość bojowa
Gefechtsfeld, n -(e)s, -er pole walki
Gefechtsgepäck, n -s plecak bojowy
Beutel zum ~ torba mocowana do plecaka bojowego
Gefechtsraum, m -(e)s, ...räume przedział bojowy (czołgu)
Gefechtsstand, m -(e)s, -...stände stanowisko dowodzenia
vorgeschobener ~ wysunięte stanowisko dowodzenia
Gegenangriff, m -(e)s, -e kontratak
Gegenstoß, m -es, ...stöße przeciwuderzenie
Gegner, m -s, - przeciwnik
Geleitschutz, m -es, -e eskorta
Geleitzerstörer, m -s, - niszczyciel eskortowy, fregata
Gelenkbinde, f -n owijacz
Generalstab, m -(e)s, -...stäbe sztab generalny
Geschütz, m -es, -e działo
Geschützturm, m -(e)s, ...türme wieża działa
Gesellschaftsanzug, m -(e)s, ...anzüge mundur salonowy
kleiner ~ mały mundur salonowy
großer ~ duży mundur salonowy
Gewehr, n -(e)s -e karabin, broń
Gewehrgranate, f -n granat do garłacza karabinowego
Tragetasche für ~ torba na granaty do garłacza karabinowego
Gewehrgranatetasche, f -n torba na garłacz karabinowy
Gewehrgranatgerät, n -(e)s, -e garłacz karabinowy
Gewehrkasten, m -s, -...kästen komora zamkowa
gewinnen zdobyć, uzyskać
Granate, f -n granat
Granatwerfer, m -s, - moździerz
leichter ~ lekki moździerz
schwerer ~ cięzki moździerz
Granatwerferaufsatz, m -es, ...sätze celownik moździerzowy
Griff, m -(e)s, -e chwyt
Griffschale, f -n okładka chwytu
Großangriff, m -(e)s, -e ofensywa
Großverband, m -(e)s, -...verbände duży związek
Grundausbildung, f -en szkolenie podstawowe
Gruppe, f -n drużyna
Gruppenführer, m -s, - dowódca drużyny; stopień generalski w jednostkach SS
Gurt, m -(e)s, -e taśma
Gurtband, n -(e)s, -bänder taśma parciana
Gurtbandtraggerüst, n -(e)s, -e rama parciana plecaka bojowego
Gurttrommel, f -n bęben amunicyjny
Gurttrommelträger, m -s, - nosidło do bębnów amunicyjnych
Hahn, m -(e)s, Hähne kurek
Halbkettenfahrzeug, n -(e)s, -e pojazd półgąsienicowy
halten utrzymywać
Handgranate, f -n granat ręczny
Handschutz, m -es, -e nakładka lufy; chwyt lufy (w karbinie maszynowym)
Haubitze, f -n haubica
Hauptgefechtsstand, m -(e)s, -...stände główne stanowisko dowodzenia
Hauptkampflinie, f -n główna linia obrony
Hauptquartier, n -s, -e kwatera główna
Hauptverbandplatz, m -es, -...plätze główny punkt medyczny
Hauptversorgungsstraße, f -n główna droga zaopatrywania
Hautentgiftungssalbe, f -en maść odkażająca skórę
Heer, n -(e)s, -e wojska lądowe, armia
Heeresbekleidungsamt, n -(e)s, Ämter Biuro Umundurowania Wojsk Lądowych 
Heeresbekleidungsinstandsetzungswerkstatt, f -en Armijny Warsztat Napraw Umundurowania
Heeresdienstvorschrift, f -en instrukcja służbowa
Heeresgruppe, f -n grupa armii
Heereswaffenamt, n -(e)s, Ämter Urząd Uzbrojenia Wojsk Lądowych
Heeresverordnungsblatt, n -(e)s, -Blätter regulamin wojsk lądowych
Hilfskreuzer, m -s, - krążownik pomocniczy
Hilfsschiff, n -(e)s, -e okręt pomocniczy
Hindernis, n -ses, se przeszkoda
Hintergepäck, n -(e)s bagaż mocowany z tyłu siodła
Hinterhalt, m -(e)s, -e zasadzka
Hochdecker, m -s, - górnopłat
Horchposten, m -s, - podsłuch, czujka
Igelstellung, f -n pozycja do obrony okrężnej
Infanterie, f -n piechota
Infanteriewaffen Pl. broń piechoty
instand setzen naprawiać, remontować 
Instandsetzung, f -en naprawa, remont
Instandsetzungsabteilung, f -en oddział remontowy
Instandsetzungspunkt, m -(e)s, -e punkt remontowy
Iststärke, f -n stan faktyczny
Jagdbomber, m -s, - samolot myśliwsko-bombowy
Jagdflugzeug, n -(e)s, -e samolot myśliwski
Jagdgeschwader, n -s, - pułk myśliwski
Jagdpanzer, m -s, - niszczyciel czołgów
Jagdstaffel, f eskadra myśliwska
Jäger, m -s, - strzelec
Kammer, f komora nabojowa
Kammerfangstück, n -(e)s, -e zaczep zamka
Kampf, m -(e)s, Kämpfe walka
Kampfeinsatz, m -es, -...einsätze działania zbrojne
Kampffahrzeug, n -(e)s, -e pojazd bojowy
Kampfflieger, m -s, - pilot samolotu bojowego
Kampfgeschwader, n -s, - pułk lotniczy
Kampfgruppe, f -n grupa bojowa
Kampfkraft, f ...kräfte zdolność (siła) bojowa
Kampfmittel, n -s, - środek bojowy
Kampfpistole, f -n pistolet bojowy
Kampfrücksack, m -(e)s, -...säcke plecak bojowy
Kampftruppe, f -n oddział bojowy
Kampfverband, m -es, ...verbände związek bojowy
Kandarezügel, m -s, - cugle podwójne 
Karabinerhaken, m -s, - karabińczyk sprężynowy
Karabinerschuh, m -(e)s , -e trzewik karabinka (mocowany do siodła)
Kartusche, f -n łuska naboju artyleryjskiego
Kasematte, f -n kazamata
Kaserne, f -n koszary
Kastenmagazin, n -s, -e magazynek pudełkowy
Kavalliere, f -n kawaleria
Keilverschluß, m -es, ...verschlüsse zamek klinowy
Kimme, f -n szczerbina
Klappspaten, m -s, - saperka składana
Tasche für ~ uchwyt, pokrowiec do saperki składanej
Knobelbecher, m - trzewik wojskowy z krótką cholewką
Kochgeschirr, n -(e)s, -e menażka
Kolben, m -s, - kolba
Kolbenblech, n -(e)s, -e trzewik kolby
Kolbenkappe, f -n trzewik kolby
Kolbentasche, f -n futerał-kolba
Kommandant, m -en, -en dowódca (wozu bojowego, samolotu, okrętu)
Kommandeur, m -s, -e dowódca (od szczeblabatalionu do dywizji)
Kommando, n -s, -s komenda(rozkaz); dowódctwo; grupa specjalna
Kommandobehörde, f -n dowódctwo
Kommandostand, m -es, ...stände stanowisko kierowania, dowodzenia
Kommissstiefel, m -s, - trzewiki wojskowe z wysoką cholewą (dawniej)
Kompanie, f -n kompania
Kompaniechef, m -s, -s dowódca kompanii
Kontrollpunkt, m -(e)s, -e punkt kontrolny
Kopfschützer, m -s, - szalokominiarka
Koppel, n -s, - pas główny
Koppelschloss, n -es, ...schlösser klamra pasa głównego
Koppeltraggestell, n -(e)s, -e szelki pasa głównego 
~ mit Hilfstrageriemen szelki pasa głównego z taśmami pomocniczymi 
Korn, n -(e)s, Körner muszka
Korps, m -, - korpus
Korpsartillerie, f -n artyleria korpuśna
Kreuzer, m -s, - krążownik
Kriegsausrüstungsnachweis, m -es, -e wykaz ekwipunku bojowego
Kriegsgebiet, n -(e)s, -e teatr wojny
Kriegsgefangene, m -n, -n jeniec wojenny
Kriegsgefangenenlager, n -s, - obóz jeniecki
Kriegsgefangenensammellager, n -s, - przejściowy obóz jeniecki
Kriegsgefangenensammelpunkt, m -(e)s, -e punkt zbiórki jeńców wojennych
Kriegshandlungen (Pl.) działania wojenne
Kriegslist, f -en podstęp wojenny
Kriegsmittel, n -s sprzęt wojenny
Kriegsschauplatz, m -es, -...plätze teatr wojny (obszar działań wojennych)
Kriegsspiel, n -(e)s, -e gra wojenna
Kriegsstärke, f ,- stan bojowy
Kriegsstärkenachweis, m -es, -e wykaz stanu bojowego
Kriegstagebuch, n -es, -...bücher dziennik działań bojowych
Lafette, f -n laweta; łoże armaty
Laffetenholm, m -(e)s, e ogon łoża
Lafettenwiege, f -en kołyska armaty
Lage, f -n położenie
Landebahn, f -en pas lądowania
Landeraum, m -(e)s, -...räume rejon lądowania
Landespolizei, f -en Zmilitaryzowana Policja Państwowa
Landesschützen Pl. Strzelcy Krajowi
Lauf, m -(e)s, Läufe lufa
Laufbehälter, m -s, - pojemnik, kontener na lufę zapasową
Laufhalter, m -s, - obsada lufy
Lauflager, n -s, - komora nabojowa (karabinu)
Lazarett, n -(e)s, -e lazaret, szpital wojskowy
Lehrbataillon, n -s, -e batalion szkolny
Leuchtpistole, f -n rakietnica
Libellenquadrant, m -en, -en kwadrant artyleryjski
Lochkimme, f -n celownik (pistoletu)
lösen odrywać się (od nieprzyjaciela)
Losantinentabletten Pl. tabletki do przygotowywania roztworów odkażających
Luftunterstützung, f -en wsparcie lotnicze
Luftwaffe Niemieckie Siły Powietrzne
Magazin, n -s, -e magazynek
Magazinboden, m -s, -...böden denko magazynka
Magazindeckel, m -s, - denko magazynka
Magazingehäuse, n -s, - pudełko magazynka
Magazinhalter, m -s, - zatrzask magazynka
Magazinsperre, f -n zatrzask magazynka
Magazintasche, f -en ładownica na magazynki
Manöver, n -s manewry
Mannschaftsdecke, f -n koc wełniany żołnierza 
Mannschaftssäbel, m -s, - szabla żołnierska
Mantel, m -s, -...mäntel płaszcz
Mantelriemen, m -s, - trok do płaszcza
Mantelrolle, f -n zwój płaszcza
Marsch, m -(e)s, Märsche marsz
Marschgepäck, n -s bagaż marszowy, ekwipunek marszowy
Marschbataillon, n -s, -e batalion marszowy
Marschbefehl, m -(e)s, -e rozkaz do marszu
Marschkolonne, f -n kolumna marszowa
Marschstiefel, m -s, - but marszowy
Marschverpflegung, f -en prowiant marszowy
Maschinengewehr, n -(e)s, -e karabin maszynowy
leichtes ~ lekki karabin maszynowy
schweres ~ ciężki karabin maszynowy
überschweres ~ wielkokalibrowy karabin maszynowy
Maschinenpistole, f -en pistolet maszynowy
Maskenbrille, f -en specjalne szkła używane wewnątrz maski przeciwgazowej
Meldeanzug, m -(e)s, ...anzüge mundur raportowy
Meldekartentasche, f -n mapnik, raportówka-mapnik
Meldung, f -en meldunek bojowy
Messerbajonett, n -(e)s, -e bagnet nożowy
Meuterei, f -en bunt
Minenfeld, n -(e)s, -er pole minowe
Minenlegeboot, n -(e)s, -e stawiacz min
Minenleger, m -s, - stawiacz min
Minensperre, f -n zapora minowa
Minensuchboot, n -(e)s, -e trałowiec
Mündungsbremse, f -n hamulec wylotowy
Munitionssatz, m -es, -...sätze jednostka ognia
Musterung, f -en pobór
Nachhut, f -en ariergarda (ubezpieczenie tylne)
Nachschub, m -(e)s, Nachschübe zaopatrywanie (dostawa)
Nachtjägerleitstellung, f -en stanowisko naprowadzania myśliwców nocnych
Nachtsichtgerät, n -(e)s, -e noktowizor 
Nadelbajonett, n -(e)s, -e bagnet kłujny
Nähzeug, n -(e)s, -e przybory do szycia
Nahkampf, m -(e)s, ...kämpfe walka wręcz
Nahkampfspange, f -n odznaka za walkę wręcz
Nahtstelle, f -n styk
Nebelgerät, n -(e)s, -e wyrzutnia granatów dymnych
nehmen zająć
Niemandsland, n -(e)s, -...länder międzypole
Oberbefehlshaber, m -s, - naczelny dowódca
~ des Heeres naczelny dowódca wojsk lądowych
Oberkommando, n -s, -s naczelne dowódctwo
~ des Heeres Naczelne Dowódctwo Wojsk Lądowych
Öler, m -s, - olejarka
OKH, n skrót od: Oberkommando des Heeres
Operation, f -en operacja
Operationsbefehl, m -(e)s, -e rozkaz operacyjny
Ordnungspolizei, f -en policja porządkowa
ortsfest zabudowany, zamontowany na stałe
Packtasche, f -n sakwa
Panoramagerät, n -(e)s, -e kątomierz działowy
Panzer, m -s, - czołg
der leichte ~ czołg lekki
der mittlere ~ czołg średni
der schwere ~ czołg ciężki 
Panzerabwehrkanone, f -n armata przeciwpancerna
Panzerspähwagen, m -s, - rozpoznawczy samochód pancerny
Panzerturm, m -(e)s, ...türme wieża czołgu
Paradeanzug, m -(e)s, ...anzüge mundur galowy
Partisan, m -en, -en partyzant
Patronengurt, m -(e)s, -e taśma z nabojami 
Patronenkasten, m -s, -...kästen skrzynka amunicyjna
Patronenlager, n -s, - komora nabojowa (karabinu)
Patronenstreifen, m -s, - łódka nabojowa
Patronentasche, f -en ładownica
Patronentrommel, f -n siodłowy bęben amunicyjny
Personalersatz, m -es uzupełnienie osobowe
Personalverluste (Pl.) straty osobowe
Pferdegepäck, n -(e)s bagaż konia
Pionierführer, m -s, - dowódca saperów
Pioniersturmgepäck, n -(e)s plecak szturmowy sapera
Pistole, f -en pistolet
Pistolenriemen, m -s, - pas 
Pistolentasche, f -en kabura
Putsch, m -(e)s, -e pucz
Rahmen, m -s, - szkielet broni
Rasierzeug, n -(e)s, -e przybory do golenia
Rast, f -en odpoczynek
Rationssatz, m -es, ...sätze porcja dzienna
Regenmantel, m -s, -...mäntel peleryna przeciwdeszczowa
Regenschutzdeckel, m -s, - ochraniacz okulrów lornetki
Reichsarbeitsdienst, m -(e)s, -e Służba Pracy Rzeszy 
Reichweite, f -n zasięg
Reinigungsgerät, n -(e)s, -e przybornik do czyszczenia broni
Reiter, m -s, - jeździec, kawalerzysta
Reitergepäck, n -(e)s bagaż jeźdźca
Reserve, f -n odwód
Revolver, m -s, - rewolwer
Riemenöse, f -n ucho do paska (w pistolecie)
Ringkragen, m -s, - ryngraf służbowy (żandarmerii)
Rückholfeder, f -n sprężyna powrotna
Rücklauffänger, m -s, - wspornik kabłąka spustu
Rücksack, m -(e)s, -...säcke plecak
~ für Artillerie plecak dla artylerii
~ für Hochgebirgstruppen plecak dla oddziałów wysokogórskich
Rückzug, m -es, ...züge odwrót
Rundblickzielfernrohr, n -(e)s, -e kątomierz działowy
Rundbundhose, f -n spodnie mundurowe 
Rundumverteidigung, f -en obrona okrężna
Sammelraum, m -es, -...räume rejon zbiórki
Sani, m skrót od: Sanitäter
Sanitäter, m -s, - sanitariusz
Sanitätskraftwagen, m -s, - sanitarka, ambulans sanitarny
Sanitätsdienst, m -(e)s, -e służba sanitarna (medyczna)
Sanitätsrücksack, m -(e)s, -...säcke plecak medyczny
Sanitätstasche, f -n torba sanitarna, medyczna
Sanitätstornister, m -s, - tornister medyczny
Sanka, m -s, -s skrót od: Sanitätskraftwagen
Satteldecke, f -n derka pod siodło
Sattelüberwurf, m -(e)s, -...würfe łącznik wiążący bagaż jeźdzca z bagażem konia
Schaft, m -(e)s, Schäfte łoże (karabinu)
Schanzzeug, n -(e)s, -e saperka (przestarzale), narzędzia do okopywania się
Scheide, f -n pochwa
Scherenfernrohr, n -(e)s, -e lorneta nożycowa 
Schieber, m -s, - zasuwka owalna
Schiebeschnalle, f -n zasuwka cierna
Schiessbecher, m -s, - garłacz karabinowy
Schiffchen, n -s, - furażerka
Schirmmütze, f -n czapka służbowa
Schlacht, f -en bitwa
Schlagbolzen, m -s, - iglica
Schlagbolzenspitze, f -n grot iglicy
Schlagfeder, f -n sprężyna popychacza
Schleppriemen, m -s, - pas holowniczy do dział 
Schnalle, f -n sprzączka, klamra, klamerka
Schneehemd, n -(e)s, -en biały ubiór maskujący
Schnellfeuerkarabiner, m -s, - karabinek szybkostrzelny
Schützengraben, m -s, -...gräber rów strzelecki
Schützenkette, f -n tyraliera
Schützenpanzer, m -s, - bojowy wóz piechoty
Schützenpanzerwagen, m -s, - transporter opancerzony
Schulterriemen, m -s, - koalicyjka
Schwalbennest, n -(e)s, -er patka orkiestranta wojskowego
Schwerpunkt, m -(e)s, -e punkt ciężkości
Seeflugzeug, n -(e)s, -e wodnosamolot
Seitengewehr, n -(e)s -e broń boczna, bagnet
Seitengewehrtasche, f -en uchwyt broni bocznej, żabka do bagnetu
Seitenpanzerung, f -en pancerz boczny
Selbstladegewehr, n -(e)s -e karabin samopowtarzalny
Selbstladekarabiner, m -s, - karabinek samopowtarzalny
Sicherung, f -en ubezpieczenie; bezpiecznik (broni)
Sicherungslinie, f -n linia ubezpieczeń
Signalpatrone, f -n nabój sygnałowy
Signalpatronentasche, f -n torba na naboje sygnałowe
Signalpistole, f -n rakietnica, pistolet sygnałowy
Signalpistolentasche, f -n kabura na rakietnicę
Soldat, m -es, -en żołnierz
Sollstärke, f -n stan etatowy
Spähaufklärung, f rozpoznanie bojowe
Spähpanzer, m -s, - wóz rozpoznawczy
Spähtrupp, m -s, -s patrol rozpoznawczy
Spaten, m -s, - saperka
Sperrbolzen, m -s, - rygiel 
Sperrbolzenfeder, f -n sprężyna rygla
Sperre, f -n zapora
feldmäßige ~ zapora fortyfikacyjna
Sperrfeuer, n -s, - ogień zaporowy
Sporn, m -(e)s, Sporen lemiesz armaty
Sprengladung, f -en ładunek kruszący, ładunek wybuchowy
Sprengsperre, f -n zapora wybuchowa
Stabsoffizier, m -s, -e oficer sztabu
Staffel, f eskadra
Standort, m -(e)s, -e garnizon
Stellung, f -n stanowisko, pozycja, rubież
vorgeschobene ~ pozycja wysunięta
Stellungsraum, m -es, ...räume rejon stanowisk, pozycji 
Stielhandgranate, f -n granat trzonkowy
Stirnpanzerung, f -en pancerz czołowy
Stock, m -(e)s, Stöcke wycior
Stößel, m -s, - popychacz
Streife, f -n patrol
Streuung, f -en rozrzut
Sturmgewehr, n -(e)s -e karabinek szturmowy
Sturmpistole, f -n pistolet szturmowy
Sturmtasche, f -n torba szturmowa (element plecaka szturmowgo sapera)
Tarnmütze, f -n czapka maskująca
Tarnüberzeug, n -(e)s, -e pokrowiec maskujący
Stahlhelm~ pokrowiec maskujący na hełm
Tarnschlupfjacke, f -n bluza maskująca
Tarnung, f -en maskowanie
Tiefdecker, m -s, - dolnopłat
Tornister, m -s, - tornister
Trageriemen, m -s, - pas nośny broni
Traggestell, n -(e)s, -e uprząż do przenoszenia lekkiego moździerza
Treibladung, f -en ładunek miotający
Tresse, f -n galon, naszywka
Tretmine, f -n mina przeciwpiechotna
Triffgenauigkeit, f -en celność 
Trinkbecher, m -s, - kubek do manierki
Trommel, f bębenek
Trommelmagazin, n -s, -e magazynek bębnowy
Torpedo, m -s, -s torpeda
Torpedorohr, n -(e)s, -e wyrzutnia torpedowa
Troddel, f -en frędzel broni bocznej, kitka piechoty
tropisch tropikalny
Tross, m -es, -e tabor
Trossgepäck, n -s torba płócienna na dodatkową bieliznę
Trossschiff, n -(e)s , -e statek zaopatrzeniowy
Trupp, m -s, -s sekcja, grupa, patrol
Truppe, f -n oddział, jednostka wojskowa
Truppenführer, m -s, - dowódca oddziału
Truppenteil, m -es, -e jednostka wojskowa
Truppenübungsplatz, m -es, ...plätze poligon wojskowy
Truppenverband, m -(e)s, ...verbände związek wojskowy
Tuchhose, f -n spodnie mundurowe (sukienne)
Übergangsabschnitt, m -(e)s, -e odcinek przeprawy
Übergangsstelle, f -n miejsce przeprawy
Übermantel, m -s, ...mäntel płaszcz wartowniczy 
Umfassung, f -en oskrzydlenie
Umgehung, f -en obejście
Umschlag, m -(e)s, Umschläge przeładunek
U-Boot, n -(e)s, -e okręt podwodny
Unterbrecher, m -s, -s przerywacz
Unterstellung, f -en podporządkowanie
Unterstützung, f -en wsparcie
Verband, m -es, Verbände związek
Verbandpäckchen, n -s, - opatrunek osobisty 
Verbindung, f -en łączność
Verfolgung, f -en pościg
Verlegung, f -en przemieszczenie
Vermisster, m -n, -n zaginiony
vernichten zniszczyć
Verpflegung, f -en zaopatrzenie, prowiant
Verschluß, m -es, Verschlüsse zamek
Versorgung, f -en zaopatrywanie i obsługiwanie
Versprengtensammelpunkt, m -es, -e punkt zborny rozbitków
Versprengter, m -n, -n rozbitek
Verstärkung, f -en wzmocnienie
Verteidigung, f -en obrona
Verteidigungsraum, m -es, ...räume rejon obrony
Verwundetennest, n -(e)s, -er gniazdo rannych
Verwundeter, m -n, -n ranny
Verzögerung, f -en działania opóźniające; zwłoka
Verzögerungseinrichtung, f -en opóźniacz
Verzögerungsstück, n -(e)s, -e opóźniacz
Visier, n -s, -e celownik (karabinu)
Visieraufsatz, m -es, ...sätze celownik działowy
Visierkimme, f -n szczerbina
Visierklappe, f -n podstawa celownika
Vorholer, m -s, - powrotnik
Vorhut, f -en szpica czołowa, straż przednia
Wachanzug, m -(e)s, ...anzüge mundur wartowniczy 
Wachdienst, m -(e)s, -e służba wartownicza
Wache, f -n warta 
Wachposten, m -s, - posterunek wartowniczy
Waffenamt, n -(e)s, Ämter Biuro Uzbrojenia
Waffenfarbe, f -n kolor broni, służby
Waffenrock, m -(e)s, ...röcke kurtka paradna
Waschzeug, n -(e)s, -e przybory do mycia
Wasserbombe, f -n bomba głębinowa
Wasserflugplatz, m -es, -...plätze wodowisko (lądowisko dla wodnosamolotów)
Wasserflugzeug, n -(e)s, -e wodnosamolot
Wechselstellung, f -en stanowisko zapasowe
Wehrdiensttauglichkeit, f -en zdolność do służby wojskowej
Wehrkreis, m -es, -e okręg wojskowy
Wehrkreisverwaltung, f -en administracja okręgu wojskowego
Welle, f -n fala (natarcia)
Werkzeugtasche, f -n pojemnik na narzędzia
Widerstandsnest, n -(e)s, -er gniazdo oporu
Winkel, m -s, - patka naramienna (w kształcie litery V)
Zapfen, m -s, - oś spustu
Zeltausrüstung, f -en ekwipunek namiotowy
Zeltbahn, f -en płachta namiotowa 
Zeltleine, f lina namiotowa
Zeltpflock, m -(e)s, -...pflöcke śledź namiotowy
Zeltstock, m -(e)s, -...stöcke maszt namiotowy
Zeltzubehörtasche, f -n worek na osprzęt namiotu
zerschlagen rozbić
Zerstörer, m -s, - niszczyciel
Zielaufklärung, f -en wykrywanie celów
Zielfernrohr, n -(e)s, -e celownik optyczny
Zubringer, m -s, - donośnik
Zubringerfeder, f -n sprężyna donośnika
Zünder, m -s, - zapalnik
Zusatzdetonator, m -s, -...detonatoren pobudzacz dodatkowy
Zweibein, n -es, -e dwójnóg
Zwischenziel, n -(e)s, -e cel pośredni

 
Infoman